Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation

Nr 2-2007

Detta nummer innehåller ännu fler alldeles för jättemånga ordlistigheter och ord-nade listor, det vetenskapliga studiet av människans språk, poetisk besatthet, representationer av verkligheten, bildligheter, metamorformationer, förhållandet mellan verklighet och språklig kodning, en labyrint, ett abstrakt system och andra relaterade företeelser.