Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation

Intervju med Dr Diagnos

När föddes Dr Diagnos?


Klockan 04.00 i maj 2000.

Hurdana är dina arbetsförhållanden?


Jag arbetar i ett förhållandevis välordnat kaos.

Har du några arbetskamrater?


Nej, bara medbrottslingar och sådana som är olyckligt ovetande om sin delaktighet.

Hur tar du dig till arbetet?


Genom kryphål och minnesluckor.

Hur tar du dig hem?


Det gör jag inte.

Har du drabbats av några arbetsskador?


W14, X35.09, F15, T78.9, m.m, o.dyl och o.s.v.

Vad har du för värdegrund i ditt arbete?


Alla hus måste vändas uppochner, taket ska vara underst och grunden överst, så att den inte börjar mögla.

Vilka etiska riktlinjer följer du?


De krokigaste linjerna.

Vad är din favoriträtt?


Dr Diagnos vill aldrig få rätt.

Vad gör du på fritiden?


Fri tid, som om det skulle finnas något sådant! All tid är bara villkorligt frigiven.

Hur ser den närmaste framtiden ut


Som en klätterträdstruktur.

Vad har du för planer i det långsiktiga perspektivet?


Återerövra den inre världen. Och den mittemellersta.

Något att tillägga?


Jävlar i min lilla låda över min döda kropp.

Ur Diagnos nr 2-2000