Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation
Skriver kroppen närmare, allting närmare. Försöker.
Det är ju bara ord.
Bara ord som jag talar till, vet att de inte svarar.
Skriver ändå.
Skriver kroppen, verklighet, det är detta som är.
Handen över papperet, pennans gång,
handen som stryker över luften,
hålrummet där någon skulle.
Pennans gång, tidens gångar genom, allt
som samlas i gångarna, allt
som rinner bort.
Allt som är
inte där.
Försöker skriva det.