Innehåll





Diagnos - en svårkategoriserad publikation

Nr 1-2008

Detta nummer är lite svårt att sammanfatta, men det innehåller ganska många knepiga frågor. Exempel på knepiga frågor: Vad är filosofi? Vilka är de mest grundläggande typerna av ting som finns? Var skulle jag kunna uppstå, i vem? Varför hällde du filmjölk i kaffet? Kan du varsebli mig med dina sinnen? Finns det någon väsentlig skillnad mellan vetenskaplig kunskap och annan kunskap? Varför fanns det inga kålhuvuden kvar i Kenneths trädgård? Vad är information?

Innehållet består även av ord som skyddar mot verkligheten (eller tvärtom), del III i följetongen om hjärnans önskemål, särspråkliga omständigheter och allmänmänskliga principer, problemrymder, en illa bränd mat, användbara grekiska ord, en lista på bra saker (okategoriserade), en framsida och andra sidor.