Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation

Vad som kan sägas om Dr Diagnos (en del av det):

Dr Diagnos väljer alltid den opassande passformen.

Dr Diagnos väljer alltid det felvända, det snedfördelade, ofärdiga, trasselsuddiga, oälskliga, taggtrådiga, kantstötta, avoga, sammanbitna.

Dr Diagnos är hellre storögd förundrad än är den som ser rakt igenom och skär i bitar med den skarpaste blickens egg.

Dr Diagnos står inte på din sida. Inte på sin sida heller. Dr Diagnos knövlar ihop alla sidor till en enda knövlighet som inte får plats i antingen eller.

Dr Diagnos står för att stå upp. För att stå bredvid och inte framför och skymma. För att ställa sig upp och gå därifrån om nödvändigt (men bara då).

Dr Diagnos är inte flexibel, men vet att ibland behöver golv brytas upp, väggar befrias från sina rum och fästningar lossas från sina fästen.

Dr Diagnos tar den tid det tar. Det går inte snabbare eller långsammare och det går inte framåt eller i någon annan specificerad riktning. Dr Diagnos går inte vägen. Men det går.

Dr Diagnos är skrymmande. Dr Diagnos tar plats och bjuder in dig till platsen och hälsar dig alldeles förskräckligt välkommen.