Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation

Diagnos 10 år!!!

Nr 1-2010

2010 var det dags för Diagnos att fylla 10 år! Denna tilldragelse högtidlighölls med utgivningen av det tämligen storslagna jubileumsnumret. Innehållet består av ett osannolikt och snedfördelat urval av Diagnosverkstadens samlade värk, verkligheter och hjärnskrot.