Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation

Nr 1-2009

Detta nummer innehåller allt det där som inte får plats. Detta innefattar bl.a. en kognitiv klyfta, en infoglufs, del IV i följetongen om hjärnans önskemål, ett ovisst antal språkalstrande subjekt, några grundläggande begrepp, aktivering i kategorirymden, en medvetandeström, andra saker, händelsen att bli läst, garn av vår tid, ännu fler andra saker och någonting som liknar en marulk.