Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation

(du har varit där, berättelserna har skett. ja, i dig har de skett. och växer, sträcker sig utåt: i alla riktningar mot.
och om du följer dem, nu - )