Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation

...det där som inte får plats?

alltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårpla tsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårp latsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefå rplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsominte fårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomin tefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsom intefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärs omintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdä rsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdet därsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltd etdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsall tdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsa lltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplat salltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårpl atsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefår platsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintef årplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomint efårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomi ntefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärso mintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdär somintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetd ärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltde tdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsallt detdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsal ltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplatsalltdetdärsomintefårplats i meningsbyggnaderna i begreppsapparaternas tankar i ordförrådets sortimentskåp i analysverktygslådan i språkdräktens opassande passform vanevanmaktens grepp och den där kroppen som och på plats här och nu på hållplatserna hållpunkterna de fastskruvade lösryckta punkterna innan punkt och slut och mellan raderna mellan mellanrummen mellanformerna mellan mittemellan och tystadheten, bokstavligt tiget den förtrogna förtegenheten den osvikliga trolösheten de lösta skruvarna förlösningsmedlet upplösningsmedlet alltings upplösning och där någonstans ska det väl ändå finnas plats