Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation

Ungefärliga svar rörande Diagnos

För den som undrar vad det är frågan om egentligen följer här outtömmande svar på vanligt förekommande frågor.

Hur började det?


Diagnos uppstod utan uttänktheter, avsiktligheter, målformuleringar, specifikationer, baktankar och högre eller lägre syften. Men något, vadsomhelst, behövde få utlopp. Ge sig ut i världen och röra sig i den, röra vid varelser och ting och saker och annat. Vara i berörelse. Röra om i världen så smått. Och så stort.

När uppstod början?


Början uppstod ungefär mittemellan natten och morgonen någon gång i maj år 2000. Sedan dess har början pågått oavbrutet.

Vem konstruerar Diagnos?


Dr Diagnos är ansvarig för konstruktionen och eventuella besvärliga följder av densamma.

Får man medverka i Diagnos?


Ja. Det bör man göra.

Hur gör man det?


Man uttrycker sig på något sätt och överlämnar sitt uttryck till redaktionen. Vadsomhelst går bra så länge följande krav uppfylls:
  • Informationsinnehållet utgörs av en uppriktig mening.
  • Det ryms i en kopiator (alternativt kan förplattas så att det får plats).
  • Det är någorlunda begripligt (en vid definition av begriplighetsbegreppet tillämpas).
  • Man har ett meddelelsebehov.
Redaktionen kan nås på mail: diagnos@channah.net Om det är ett mer skrymmande uttryck eller åbäke skickas det till Dr Diagnos, c/o Widman, Drändjgatan 13, 792 75 Färnäs.

Var kan man få en Diagnos?


Diagnoser finns att inhandla/låna/tillgripa på Bokcafé Pilgatan i Umeå, Umeå Stadsbibliotek och Serieteket i Stockholm, samt på en del andra varierande platser.