Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation

(underjordiskheten)

det som andas i jordmörkret under och inuti dig; viskar, bultar, drömmer.

som obekymrar sig om ytorna, hur du framställer dig, vilka bilder du omger dig med, vilka former du försöker pressa in levandet i.

som fortsätter andas, drar in luften i dig, syresätter drömmarna... medan du rusar förbi allt och tror att du är på väg någonstans och på väg att bli någon.

som vet:
att du redan är.
att du börjar här.