Innehåll

Diagnos - en svårkategoriserad publikation

(förgreningar)

de punkter vi oupphörligen måste korsa
för att komma hit; orden
som utgör dem.
smärtpunkterna. outsägligheterna.
allt det där som.

upprepandet. hur vi repas upp,
och flätar samman.
blir till
en väv av nervtrådar,
rörelser,
stilladhet.
blir var och en,

och varandra.